Διοίκηση

Icon Security Manager

Ιδρυτής & Διευθυντής Ασφαλείας

Μανουσάκης Ιωάννης

Ο Μανουσάκης Ιωάννης γεννήθηκε στην Γερμανία και φοίτησε σε γερμανικό σχολειό. Τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα γνωρίζοντας άπταιστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Από το 1996 δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στην εμπειρία του προστίθεται η μακροχρόνια στελέχωση εταιριών ασφαλείας ως επικεφαλής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (1998-2004  Personnel Manager) και ως  Διευθυντής Ασφαλείας (2008-2017 Security Manager). Από το 2013 έως σήμερα επιτελεί τα καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφαλείας ΠΑΕ. Κατά την διάρκεια της καριέρας του έχει παρακολουθήσει και καταρτιστεί μέσω σχετικών σεμιναρίων του τομέα. Από το 2017 ίδρυσε και διοικεί την Icon Security με στόχο να καθιερωθεί στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας ως αξιόπιστος προμηθευτής.

Πιστοποιήσεις-Σεμινάρια