Στατική Φύλαξη

Η κατηγορία Στατική Φύλαξη συμπεριλαμβάνει τη μεγαλύτερη γκάμα υπηρεσιών επανδρωμένων φυλάξεων και την πιο αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου, προστασίας, πρόληψης, αποτροπής και καταστολής απειλών που μπορούν να βάλλουν την ομαλή λειτουργιά, τα οικονομικά συμφέροντα και τη συνολική εικόνα μίας επιχείρησης.

Η Στατική Φύλαξη στην απλοϊκότερη μορφή της λειτούργει και μόνο με την επάγρυπνη παρουσία του προσωπικού ασφαλείας, γεγονός το οποίο προλαμβάνει και αποτρέπει επί το πλείστον απειλές που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες όπως παρεισφρήσεις με σκοπό την κλοπή, δολιοφθορά ή μη αδειδοτημένη χρήση των εγκαταστάσεων. Το επίπεδο προστασίας υπερβαίνει αρκετά την απλή τοποθέτηση προσωπικού ασφαλείας εφόσον προστίθενται φυσικά, τεχνολογικά μέτρα προστασίας και τεχνογνωσία.

Σωστή εκτίμηση κινδύνων και ανάλογη προσαρμογή των μέτρων ασφαλείας είναι βασική προϋπόθεση αποδοτικής προστασίας. Απαραίτητη επίσης είναι η προσαρμογή και η συνεργασία του Πελάτη και των Εργαζομένων της επιχείρησης.

Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες όπως: περιπολίες σε προκαθορισμένες και ακαθόριστες διαδρομές (Check points), έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος καλής κατάστασης φυσικών και τεχνικών μέσων προστασίας (περίφραξη, αντιπλημμυρικά, αντικλεπτικά, συστήματα συναγερμού και συστήματα πυρανίχνευσης), έλεγχος εργαζομένων, έλεγχος αλληλογραφίας και δεμάτων, έλεγχος στάθμευσης, απογραφή επιλεγμένων προϊόντων αξίας, πληροφορίες επισκεπτών, συνοδεία επισκεπτών, καταγραφή και σύνταξη αναφοράς, ενημέρωση δημόσιων δυνάμεων σε περίπτωση περιστατικού, παρακολούθηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αναλόγως εγκατάστασης και απαίτησης του πελάτη μπορούν να προστεθούν επιπλέον διαδικασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της επιχείρησης.