Φύλαξη Αθλητικών Εκδηλώσεων

Η υποχρέωση πρόσληψης πιστοποιημένου (Ν.2518/97 & Ν.3707/2008) προσωπικού ασφαλείας επαγγελματικών ομάδων ΠΑΕ (Α και Β εθνικής) και ΚΑΕ (Α1) για την εφαρμογή μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά την διάρκεια των εντός έδρας αγώνων τους υφίσταται από το 2006 (Κ.Υ.Α. 37914 / 17-08-2006).

Οι ομάδες στην πλειοψηφία τους συνάπτουν συμβάσεις, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) οι οποίες διαθέτουν πιστοποιημένο προσωπικό ασφαλείας.
Το προσωπικό ασφαλείας τοποθετείται και συντονίζεται από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εκάστοτε ομάδας και εποπτεύεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας ορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της Π.Α.Ε / K.A.E, που προβλέπεται στο άρθρο 41Δ παράγραφος 4 του ν.2725/1999, όπως αυτός σήμερα ισχύει, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν.2518/1997.
Ειδικότερα τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας ιδίως είναι τα ακόλουθα:

Τηρούν την ευταξία στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων
Μεριμνούν για την διευθέτηση των οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθοδηγούν τα οχήματα ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευση τους στους προβλεπόμενους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτηρούν των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών.

Διασφαλίζουν ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο – έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.

Ευθύνονται για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες.
Επιτηρούν περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απαγορευμένων – επικίνδυνων αντικειμένων.

Οδηγούν τους φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων που προβλέπει το εισιτήριο τους και η μέριμνουν για την αποτροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

Ελέγχουν την είσοδο και παραμονή των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.

Ερευνούν των χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την είσοδο των φιλάθλων, προς εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά, καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ.).

Ενεργούν ταυτοπροσωπία στους κάτοχος του εισιτηρίου ώστε ο κάτοχος του εισιτηρίου να είναι ο προβλεπόμενος.

Απαγορεύουν την εισαγωγή στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπόμενων αντικειμένων από τους φιλάθλους.

Εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη άφιξη και αναχώρηση των αθλητικών αποστολών.

Διασφαλίζουν της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης.

Απομακρύνουν πανό – ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία και το ρατσισμό.