Φύλαξης Εργοταξίων/Κατασκευών

Οικοδομικός εξοπλισμός, μηχανήματα, εργαλεία, πετρέλαια-καύσιμα, μπαταρίες, επιβατικά οχήματα, πάσης φύσεως υλικά, γραφεία, περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης επικίνδυνες λόγω έργων, απαλλοτριωμένα υλικά κ.α  καθιστούν απαραίτητη τη φύλαξη και προστασία εργοταξίων/κατασκευαστικών έργων.

Το προσωπικό ασφαλείας (Security) τοποθετείται κατά κύριο λόγο ώστε η παρουσία του να αποτρέψει τυχών κλοπές και δολιοφθορές αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο αναλαμβάνει στην πυρασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων.

Η ενεργοποίηση του προσωπικού ασφαλείας (Security) στους εν λόγω χώρους μπορεί να συντελέσει στην αποφυγή μεγάλων οικονομικών απωλειών για τις κατασκευαστικές εταιρείας και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων που θα διαταρασσόταν από μια κλοπή ή δολιοφθορά με αποτέλεσμα, εκτός από την οικονομική ζημία, να υπάρξει καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου.

Ανάλογα με το μέγεθος ενός έργου και τις απαιτήσεις του Πελάτη, στις εργασιακές υποχρεώσεις του προσωπικού ασφαλείας (Security) μπορούν να προστεθούν πέραν της πρόληψης και προστασίας αδικημάτων, ατυχημάτων και πυρκαγιών, ο έλεγχος προσέλευσης-αποχώρησης εργαζομένων, ο έλεγχος εισόδου-εξόδου στους χώρους του εργοταξίου, ο έλεγχος των παραστατικών τιμολογίων και η αντιστοίχηση επιβεβαίωσης ορθής ποσότητας παραλαβής υλικών, ο έλεγχος τροφοδοσίας καυσίμων, η επίβλεψη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και της σωστής χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας, η παρακολούθηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), ο έλεγχος εξερχομένων ατόμων ή οχημάτων για κλοπιμαία, η άμεση ενημέρωση αρχών σε περίπτωση περιστατικού, οι πρώτες βοήθειες, η διαχείριση παράδοσης-παραλαβής κλειδιών, οι περιπολίες εντός του φυλασσόμενου χώρου και περιμετρικές, καθημερινή καταγραφή συμβάντων, η έκδοση και συμπλήρωση εντύπων ασφαλείας (π.χ εισερχόμενα-εξερχόμενα, τροφοδοσία καυσίμων, παραλαβές κλπ) και εν κατακλείδι η Icon Security δύναται να προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και τις απαιτήσεις του Πελάτη τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας (Security).