Φύλαξη Ξενοδοχειακών Μονάδων

Η φύλαξη μίας ξενοδοχειακής μονάδας αντιμετωπίζεται από την εταιρία μας ως μια σημαντική ευθύνη, στην οποία το άρτιο αποτέλεσμα είναι για εμάς, το μοναδικό αποτέλεσμα αποδεκτό.

Στην προστασία της μεγαλύτερης πηγής εσόδων μίας χώρας, δεν χωράει η λογική των εκπτώσεων, του μέτριου και των συμβιβασμών.

Η προστασία μίας ξενοδοχειακής μονάδας από μια εταιρεία Security πρέπει να βασίζεται σε: α) Αμοιβαία αναγνώριση σημαντικότητας β) Σχεδιασμένη εφαρμογή μέτρων προστασίας γ) Σωστή επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας δ) Πνεύμα συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ε) Συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και  προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα.  

Οι βασικές εργασιακές υποχρεώσεις που ανατίθενται στο προσωπικό ασφαλείας είναι, ο έλεγχος πρόσβασης, η πεζή περιπολία με εστίαση σε σημεία ενδιαφέροντος (Check points), ο έλεγχος καλής κατάστασης φυσικών και τεχνικών μέσων προστασίας (περίφραξη, αντιπλημμυρικά, αντικλεπτικά, συστήματα συναγερμού και συστήματα πυρανίχνευσης), ο έλεγχος εργαζομένων, ο έλεγχος αλληλογραφίας και δεμάτων, ο έλεγχος στάθμευσης, , οι πληροφορίες επισκεπτών, η συνοδεία επισκεπτών, η καταγραφή και σύνταξη αναφοράς, η ενημέρωση δημόσιων δυνάμεων σε περίπτωση περιστατικού, η παρακολούθηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), ο έλεγχος τήρησης της  χρήσης των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, έλεγχος σωστής ποσοτικής παραλαβής εμπορευμάτων, τροφίμων αναλώσιμων, η συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας (απενεργοποίηση κλιματισμού, φώτων και πάσης φύσεως ηλεκτρικές συσκευές), η διαχείριση κλειδιών και καρτών πρόσβασης, η επαλήθευση καλής κατάστασης και καθαριότητας χώρων κ.α.

Στατιστικά και βαθμολόγηση ξενοδοχείων (αστέρια), σε σχέση με την φύλαξη:

Το 2017 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα με 27,2 εκ. αφίξεις και € 14,2 δισ. έσοδα. Επιπλέον, η χώρα υποδέχθηκε 3 εκ. τουρίστες με κρουαζιέρα, οι οποίοι εισέφεραν στην εθνική οικονομία € 462 εκ. Συνυπολογίζοντας τα έσοδα και από άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικός τουρισμός, επενδύσεις κλπ.), το σύνολο των εσόδων που δημιούργησε ο τουρισμός για την χώρα ανήλθε σε € 18,3 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 10,3% του ΑΕΠ της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις λόγω των δαπανών που προκαλούνται από τους προμηθευτές του τουρισμού και τους εργαζόμενους σε αυτόν, η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται από € 40,2 δισ. έως € 48,5 δισ., δηλαδή από 22,6% έως 27,3% του ΑΕΠ. Τα μεγέθη αυτά είναι τα υψηλότερα που έχει επιτύχει ποτέ η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα.  (*πηγή http://sete.gr)

Διεθνείς έρευνες αποκαλύπτουν ότι στις πέντε πρώτες παραμέτρους επιλογής καταλύματος είναι η ασφάλεια του ταξιδιώτη. Αρκετές μονάδες στη χώρα μας δίνουν έμφαση σε αυτό,  προσεγγίζοντας την ασφάλεια ως μία μελλοντική επένδυση (με οφέλη σε άδηλο χρόνο) και όχι ως μία δαπάνη.

Η Υ.Α 216/2015 ΦΕΚ 10/Β/9-1-2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», επιβραβεύει με 150 μόρια τα ξενοδοχεία που φυλάσσονται σε εικοσιτετράωρη βάση.